En p-plats, två reaktioner

28.09.2014 23:24

Jag passerar en p-plats med två barn. Det ena barnet släpper genast min hand och störtar iväg till de vita markeringarna och siffrorna på marken. Barnet utför därefter ett fysiskt konststycke genom att springa tre korta och snabba steg på varje streck och därefter skutta till siffran för att sedan springa tre korta och snabba steg på nästa streck. På detta sätt tar sig barnet fram de dryga hunda meterna som p-platsen utgör. Det går fort och utan den minsta tvekan eller det minsta felsteg: vänster, höger, vänster - skutt, vänster, höger, vänster - skutt... som en flytande ström hela vägen till gräset tar vid.

 

Det andra barnet står kvar och tittar på markeringarna på marken. "Varför har de börjat på nummer 141 och inte på nummer 140?" säger barnet. Därefter faller barnets blick på själva strecket: "De har spillt lite där när de målade".