Skolböcker

Madrid är ett gult ord

Även den mest strukturerade, tydliga och välformulerade skolbok kan för en elev med NPF vara en kaotisk mardröm när det kommer till att sålla och bedöma vilken information som är relevant. Inför ett prov kan det vara extra pressande. Hur pluggar man in de där sju sidorna när man inte kan avgöra vad det är man skall kunna? När sidorna i boken uppfattas ungefär såhär:

 

 

Lilla Spanienskolan: (Var ligger själva skolan? vad har den med detta att göra?)

 

Spanien idag skrivet med väldigt BLÅ text

Antal invånare: 46 235 000 det är märkligt att det är uppehåll mellan sifforna, skall man verkligen skriva så? (2011)
Huvudstad: Madrid rimmar på invid och är ett GULT ord!

Befolkning Varför står det befolkning här helt lösryckt från det andra?

Spanien har SEDAN 1980-talet utvecklats från ett utvandrarland till ett invandrarland. Men invandringen har minskat under de senaste åren (vilka senaste år? Vilka är senast?)  till följd av den ekonomiska krisen, (Vilken då ekonomiska kris? Det står ju ingenting här om någon ekonomisk kris? Hur skall jag veta vilken de pratar om?) och allt fler spanjorer flyttar själva utomlands i jakt på jobb. Själva? Har de inga familjer alltså? Stackars dem!!! Undrar vad det är för jakt på jobbet!? Jag tycker inte om att de dödar djur. Och titta nu det är en fläck längst ner på pappret! Eller är det en fläck? Det kanske är en symbol för något?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

Det är naturligtvis svårt att återge såhär, men ett litet "hum" om den förvirring som kan uppstå får läsaren kanske ändå. Ibland kan lösningen vara så enkel som att man skriver om texten till en punktlista med frågor där all relevant information ingår. T.ex:

Hur många personer bor i Spanien?
Vad heter huvudstaden i Spanien?
Har invandringen ökat eller minskat i Spanien under tvåtusentalet?
Vad är en vanlig orsak till att Spanjorer flyttar till andra länder?
o.s.v. o.s.v. Man kan t.ex. skriva ut ett ex där svaren står och ett utan svaren så att det går att först plugga in och sen öva sig - ungefär som när man pluggar glosor.

Att få veta att man kan det man skall kunna ifall man kan svara på alla frågorna i punktlistan kan vara en oerhörd lättnad. Det blir inte bara begripligt - det blir hanterbart också.