FLEX dansgrupper

FLEX dansgrupper är anpassade för barn med Autism, ADHD och annan NPF. 
Dansgrupperna är en del av Kaosteknik.
Vi håller till i City Dansstudios lokaler på Norra Ågatan 34 i Mölndal.
Verksamheten är under uppstart och till att börja med kommer vi att starta med
en sommarkurs. Därefter startar kurser till hösten efter intresse.